POLITICIENII ROMANI
Constitutia garanteaza libertatea exprimarii

Dezvoltarea infrastructurii Aquacaras, un pas inainte pentru toti

Proiecte de evolutie in distributia apei potabile si colectarea celor uzate

Dezvoltarea infrastructurii Aquacaras in judetul Caras Severin se doreste sa aduca un progres in serviciile de distributie a apei potabile si colectarea celor uzate, obiectivul Directorului General Gheorghe Filipescu fiind acela de a face un pas inainte pentru toti locuitorii Banatului de Munte.

Prima etapa din “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Caras-Severin/Regiunea Vest, in perioada 2014-2020”, a demarat in mod concret prin solicitarea de incadrare a proiectului de catre Agentia pentru Protectia Mediului – Caras Severin in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului care a stabilit conformarea sa in normele europene a infrastructurilor amplasate la nivelul judetului in locatii din: Resita, Caransebes, Anina, Baile Herculane, Bocsa, Moldova Noua, Oravita, Otelu Rosu, Carnecea, Gradinari, Greoni, Mehadia, Rusca Teregova, Secaseni, Teregova, Ticvaniu Mare, Ticvaniu Mic si Toplet.

Programul societatii AQUACARAS, unicul distribuitor de apa potabila carasan – “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Caras-Severin/Regiunea Vest, in perioada 2014-2020”, este un obiectiv ambitios al directorului Gheorghe Filipescu, obiectiv bazat pe priotitatile POIM din perioada 2014 – 2020, Obiectivul Specific (OS) 3.2, de crestere a gradului de colectare si epurare a apelor uzate urbane si a nivelului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei. Proiectul raspunde obiectivelor POIM de dezvoltare a unor companii performante in sectorul acestor servicii furnizoare de apa potabila si colectare a celor uzate, capabile sa operze eficient infrastructurile realizate si modernizate prin fonduri europene.

Aquacaras - Statia de epurare ape uzate, Otelu Rosu
Aquacaras – Statia de epurare ape uzate, Otelu Rosu

POIM continua actiunile de conformare a infrastructurii de apa incepute in perioada 2007-2013, in cadrul Programului Operational Sectorial “Mediu”, pentru reducerea disparitatilor dintre Romania si Statele Membre ale UE, privind dezvoltarea economica si sociala. POIM a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei identificate in Acordul de Parteneriat 2014-2020, fiind orientat spre obiectivele Strategiei Europa 2020. Obiectivul general al proiectului este furnizarea unei strategii locale de dezvoltare in sectorul de apa si apa uzata in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post aderare.

Obiectivele principale ale proiectului sunt cele de asigurare a conformitatii cu legislatia nationala si cea europeana in perioada de tranzitie convenita intre Romania si UE pentru sectorul de mediu care vizeaza:

 • Obiectivul 1 – Implementarea Directivei UE 91/271/CEE privind colectarea si tratarea apelor uzate orasenesti;
 • Obiectivul 2 – Asigurarea conformitatii cu Directiva UE 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman;
  – Asigurarea utilizarii optime a fondurilor UE;
  – Asistarea responsabililor locali ai proiectului in vederea imbunatatirii capacitatii de lucru pentru viitoarele proiecte de dezvoltare;
  – Definirea unui program de investitii pe termen lung.

Zona de amplasare a proiectului o reprezinta judetul Caras Severin iar aria de desfasurare a proiectului vizeaza:

 • 8 localitati urbane: Resita, Caransebes, Anina, Baile Herculane, Bocsa, Moldova Noua, Oravita, Otelu Rosu;
 • 5 comune: Gradinari, Mehadia, Teregova, Ticvaniu Mare si Toplet.

Investitiile ce urmeaza a fi realizate se ridica aproximativ la valoarea de 180.000.000 Euro, urmand ca in cel mai scurt timp sa se semneze contractul de finantare cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.

Sisteme de alimentare cu apa
Prin investitiile propuse se urmareste cresterea nivelului serviciilor de apa pentru populatia din aria proiectului.

Obiectivele principale pentru infrastructura de apa sunt:

 • infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa;
 • asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor sisteme de apa constand din aductiuni care vor asigura sistemelor actuale cantitate de apa conform cerintei, calitate si controlul surselor conform normelor in vigoare;
 • extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo unde sunt necesare recalibrari in vederea cresterii gradului de conectare al populatiei;
 • executia de bransamente la retelele existente de distributie in localitatile rurale in care existe retea de alimentare cu apa;
 • reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea sistemelor;
 • construirea de statii de tratare apa, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale;
 • realizarea unui sediu pentru amenajarea si dotarea unui Laborator de monitorizare a calitatii apei in vederea acreditatii si a unui Dispecerat SCADA.

Sisteme de canalizare
Investitiile din sectorul de apa uzata constau in:

 • extinderea si reabilitarea unor retele de canalizare din aglomerari situate in zona urbana;
 • infiintarea/extinderea de sisteme de canalizare in zona rurala, care vor asigura colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime si posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare;
 • extinderea statiilor de epurare.

Investitiile vor fi realizate prin intermediul a trei (3) tipuri distincte de contracte:

 • Contracte sectoriale de lucrari – pentru (proiectarea si) constructia facilitatilor aferente infrastructurii sistemelor de apa si apa uzata; in cazul contractelor de lucrari, se va face distinctia intre contracte de „executie” (pe baza proiectului intocmit de Beneficiar) si contracte de „proiectare si executie” (cu proiectarea in sarcina Antreprenorului);
 • Contracte sectoriale de furnizare – pentru dotari/utilaje/echipamente;
 • Contracte sectoriale de servicii – Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Asistenta si Supervizarea Lucrarilor (contractul include servicii de informare si publicitate);
 • Auditul Proiectului.

In cadrul acestui proiect s-a prevazut achizitia de echipamente/utilaje aferente activitatii de intretinere si exploatare a infrastructuri de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Compania de AQUACARAS S.A.

Contractul CS-CF-01 – Furnizare utilaje si echipamente operationale

– oferta depusa de asocierea CTE Solution-Utilaje Specializate – Gradinariu Trucks Solutions SRL
– valoare ofertata: 27.194.750,00 lei fara TVA
– procedura de atribuire finalizata in 17.08.2021

Din categoria contractelor de lucrari au fost publicate in SEAP urmatoarele contracte:

 • Contractul CS-CL-05 – ”Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in municipiul Resita 1”

– valoare estimativa: 62.615.428 lei fara TVA
– documentatie de atribuire publicata in SEAP, termen de depunere a ofertelor 01.11.2021.

 • Contractul CS-CL-02 – ”Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare,inmagazinare, de tratare apa si a conductelor de aductiune in Teregova”
  – valoare estimativa: 12.529.858 lei fara TVA
  – documentatie de atribuire publicata in SEAP, termen de depunere a ofertelor 29.11.2021

Rezultatele de care vorbeste pe buna dreptate directorul Gheorghe Filipescu sunt un mare castig pentru societate si pastrarea unui minim de profit permite o relansare economica a societatii, investitii in dezvoltarea retelelor de apa si canalizare inclusiv cu alte fonduri europene ce se incearca a fi atrase, nu doar din Axa Prioritara OS 3.2 POIM.

© Matei DONEA – 26 Octombrie 2021

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

RO: Folosim "cookie" pentru ca Uniunea Europeana isi manifesta prostia prin orice mijloace. Oricum, noi credem in libertatea internetului, utilizarea sa responsabila si din acest motiv nu simtim nevoia sa enervam inutil oamenii. Pentru viitor, la urmatoarele alegeri Euro-Parlamentare, va recomandam sa ganditi mult mai mult cu propriul vostru cap. Utilizam cookie-uri pentru a fi siguri ca va oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă continuați să utilizați acest site vom presupune că sunteți mulțumit de acesta situatie.
Pentru mai multe informatii va invitam in pagina "Privacy Policy"...
EN: We use "cookies" because the European Union expresses stupidity by any of means. However, we believe in the freedom of the Internet, use his with responsibility and don't feel the need to disturb people unnecessarily. For the future, to the next European Parliamentary Elections, we should think much more with our own head. We use cookies to ENSURE That we Provide the best experience on our website. If you continue to use our site you will must to accept this situation.
For more information, please visit the "Privacy Policy" page ...

Close