POLITICIENII ROMANI
Constitutia garanteaza libertatea exprimarii

Aquacaras, procedura concurentiala de ofertare fara invitatie prealabila

Invitatie de participare

In legatura cu derularea amplelor proiecte de dezvoltare a retelelor de apa potabila si canalizare pe care AQUACARAS SA le desfatoara in judet unicul operator de specialitate, acesta emitand la data de 21 aprilie curent un comunicat de presa prin care Directorul General Gheorghe Filipescu adreseaza societatilor interesate o invitatie de participare la o procedura de negociere de oferte fara invitatie prealabila.

Obiectivul vizeaza stabilirea finalizarea lucrarilor la segmentul CS-CL-06, fazarea proiectului “Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare” realizat preponderent cu fonduri europene.

COMUNICAT:
In baza art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 coroborat cu Articolul 2d Absenta efectelor – Directiva 89/665/CEE a initiat prin anuntul de participare nr. CN1051811 din 09.02.2023 procedura de atribuire licitatie deschisa avand ca obiect atribuirea contractului de lucrari Rest de executat – Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare in Resita, cod: CS-CL-06, procedura care a fost anulata administrativ de sistemul SEAP deoarece niciun ofertant nu a depus oferta.

In baza art. 117 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 Entitatea contractanta deruleaza procedura de negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare si:

 • Informeaza asupra faptului ca va publica un anunt de participare voluntara ex-ante cu privire la prezenta procedura in conformitate cu prevederile art. 2d Absenta efectelor – Directiva 89/665/CEE
 • Informeaza asupra faptului ca a transmis o invitatie de participare catre SC BAUERHOF AGROBANAT SRL, SC DINU INSTAL SRL, SC SUPER CONSTRUCT SRL, SC PAVAJ GRUP SRL, SC PROTECNO SRL si SC CONSTRUCTII ERBASU SA
 • Deschide sesiunea de depunere de oferte prin care invita orice alti operatori economici interesati sa-si depuna oferta, cu respectarea conditiilor/cerintelor indicate in documentatia de atribuire, dupa urmatorul program:
 • Data limita stabilita pentru depunerea ofertei preliminare: 27.04.2023 ora 11:00
 • Data stabilita pentru deschiderea ofertei preliminare: 27.04.2023 ora 11:00
 • Data stabilita pentru sedinta de negociere: se va stabili ulterior verificarii ofertei preliminare si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
 • Data limita stabilita pentru depunerea ofertei finale se va stabili ulterior derularii negocierilor si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
 • Data stabilita pentru deschiderea ofertei finale: se va stabili ulterior derularii negocierilor si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
 • Valoarea estimata a achizitiei: 40.899.276,00 lei fara TVA.
 • Sursa de finantare: Finantarea contractului este asigurata partial prin Programul Operational Infrastructura Mare, in baza Contractului de Finantare Nr. 128/02.10.2017 Cod SMIS 2014+105956 pentru „Frazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Caras-Severin”, precum si din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale si din contributia proprie a entitatii contractante si OUG nr. 60/2020 cu modificarile si completarile ulterioare privind unele masuri financiare in vederea implementarii proiectelor de infrastructura fazate din perioada de programare 2007-2013, finantate prin fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.
 • Ataseaza prezentei, pe site-ul www.aquacaras.ro intreaga documentatie de atribuire continand toate cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura candidatilor o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
 • Informeaza asupra faptului ca nu au fost modificate conditiile initiale ale achizitiei initiate prin anuntul de participare nr. CN1051811 din 09.02.2023, anunt care poate fi consultat impreuna cu documentatia de atribuire la link-ul www.e-licitatie.ro
 • Informeaza asupra faptului ca modul de derulare a procedurii este cel prezentat in fisa de date a achizitiei.
 • Informeaza asupra faptului ca in conformitate cu prevederile Articolului 2d Absenta efectelor – Directiva 89/665/CEE – autoritatea contractanta va semna contractul dupa expirarea unei perioade de asteptare minima de zece zile incepand cu ziua urmatoare datei la care anuntul de transparenta voluntara ex-ante a fost publicat.
 • Informeaza asupra faptului ca in conformitate cu art 138 din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1268/2012 AL COMISIEI din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii:
 1. depunerea unei oferte implica acceptarea termenilor si conditiilor mentionate in documentele de achizitie
 2. depunerea ofertei stabileste obligatii pentru contractantul caruia ii este atribuit contractul, pe perioada de executie a contractului
 3. se interzice orice contact intre autoritatea contractanta si ofertant pe parcursul procedurii, cu exceptia cazului exceptional in care, in conditiile prevazute la articolul 160 al Reg. 1268/2016 si, daca se prevede o vizita la fata locului
 4. depunerea unei oferte implica acceptarea primirii prin mijloace electronice a comunicarii privind rezultatul procedurii.

Detaliile pentru vizita amplasamentului: se va stabili prin solicitare din partea candidatilor transmisa pe e-mail achizitii@aquacaras.ro.

Data publicarii: 21.04.2023

Sursa: AQUACARAS SA

Director General, Gheorghe FILIPESCU
Manager Proiect, Daniel Basaraba

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

RO: Folosim "cookie" pentru ca Uniunea Europeana isi manifesta prostia prin orice mijloace. Oricum, noi credem in libertatea internetului, utilizarea sa responsabila si din acest motiv nu simtim nevoia sa enervam inutil oamenii. Pentru viitor, la urmatoarele alegeri Euro-Parlamentare, va recomandam sa ganditi mult mai mult cu propriul vostru cap. Utilizam cookie-uri pentru a fi siguri ca va oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă continuați să utilizați acest site vom presupune că sunteți mulțumit de acesta situatie.
Pentru mai multe informatii va invitam in pagina "Privacy Policy"...
EN: We use "cookies" because the European Union expresses stupidity by any of means. However, we believe in the freedom of the Internet, use his with responsibility and don't feel the need to disturb people unnecessarily. For the future, to the next European Parliamentary Elections, we should think much more with our own head. We use cookies to ENSURE That we Provide the best experience on our website. If you continue to use our site you will must to accept this situation.
For more information, please visit the "Privacy Policy" page ...

Close