POLITICIENII ROMANI
Constitutia garanteaza libertatea exprimarii

Aquacaras face angajari in aproape toate orasele judetului

Anunt Publicare Posturi Vacante

Evolutia economica favorabila a companiei Aquacaras sub conducerea Directorului General Gheorghe Filipescu, unic distribuitor de apa potabila din judet, precum si pe fondul analizei efectuate de catre conducerea societatii cu privire la situatia locurilor vacante, necesitatea ocuparii acestora, SC AQUACARAS SA a emis in data de 21 aprilie curent o decizie cu privire la ocuparea locuri de munca in companie, pe bza de concurs sau interviu.

Decizia Nr. 272/21.04.2023.

Urmare a dispozitiilor prezentei Decizii publicate pe online societatea Aquacaras anunta privind ocuparea prin concurs / interviu a urmatoarelor posturi contractuale de executie:

Persoanele interesate de locurile vacante mai sus mentionate sunt rugate sa depuna documentele necesare la sediul societatii, Biroul Resurse Umane incepand cu data de 21.04.2023 -25.04.2023 intre orele 08:00 -15:00, iar in data de 26.04.2023 de la ora 08:00 pana la ora 13:00.

Dosarul candidatului trebuie sa contina urmatoarele documente:

  1. Scrisoare de intentie;
  2. C.V.;
  3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  4. Copiile diplomelor de studii sau ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare profesionala si ale altor acte care atesta efectuarea specializarilor;
  5. Copia carnetului de munca sau adeverinta care atesta vechimea in munca si in specialitate;
  6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii recrutarii eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  7. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa conduca la incompatibilitatea cu functia pentru care candideaza (acolo unde este cazul);
  8. Angajament privind realizarea comunicarii actelor ce emana de la angajator si angajat in raporturile contractuale, prin posta electronica (e-mail).

Concursul va avea loc in data de 27.04.2023 ora 10:00. In cazul in case se va prezenta un singur candidat, se va face o evaluare pe baza de interviu.

Bibliografia necesara se afla precizata in Decizia Nr. 272/21.04.2023 (mai sus precizata).

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs va sta la dispozitie Biroul Resurse Umane din cadrul societatii noastre la nr. de telefon: 0730909254.

© Matei DONEA – 23 Aprilie 2023
SURSA: Comunicat AQUACARAS

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

RO: Folosim "cookie" pentru ca Uniunea Europeana isi manifesta prostia prin orice mijloace. Oricum, noi credem in libertatea internetului, utilizarea sa responsabila si din acest motiv nu simtim nevoia sa enervam inutil oamenii. Pentru viitor, la urmatoarele alegeri Euro-Parlamentare, va recomandam sa ganditi mult mai mult cu propriul vostru cap. Utilizam cookie-uri pentru a fi siguri ca va oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă continuați să utilizați acest site vom presupune că sunteți mulțumit de acesta situatie.
Pentru mai multe informatii va invitam in pagina "Privacy Policy"...
EN: We use "cookies" because the European Union expresses stupidity by any of means. However, we believe in the freedom of the Internet, use his with responsibility and don't feel the need to disturb people unnecessarily. For the future, to the next European Parliamentary Elections, we should think much more with our own head. We use cookies to ENSURE That we Provide the best experience on our website. If you continue to use our site you will must to accept this situation.
For more information, please visit the "Privacy Policy" page ...

Close