POLITICIENII ROMANI
Constitutia garanteaza libertatea exprimarii

Anunt de licitatie privind inchirierea de spatiu

Comuna Dognecea - Caras Severin

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Dognecea, cu sediul in Comuna Dognecea, Str. Principala, nr. 639, judetul Caras-Severin, telefon: 0255/236305, e-mail: dogneceaprimaria@yahoo.com, cod fiscal: 3227777.

2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Spatiu in suprafata de 12 mp situate in cladirea centru Social Cultural din Comuna Dognecea, FN, judetul Caras-Severin, identificat prin CF nr. 30282, nr. cadastral 30282, apartinand domeniului public al Comunei Dognecea, judetul Caras-Severin, conform caietului de sarcini, H.C.L. Dognecea 76/17.10.2023 si temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartimentul Impozite si Taxe.

3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Se poate obtine de la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Dognecea, comuna Dognecea, strada Principala nr. 639, judetul Caras-Severin.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achita numerar la casieria Comunei Dognecea.

3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 01.11.2023, ora 14.00.

4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 09.11.2023 ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dognecea, comuna Dognecea, Compartimentul Impozite si Taxe, strada Principala nr. 639, judetul Caras-Severin.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar , in doua plicuri sigilate: unul exterior si unul interior.

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 09.11.2023 ora 11.00, Comuna Dognecea, comuna Dognecea, strada Principala, nr. 639, judetul Caras-Severin.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Judecatoria Resita, Resita, Str. Horia nr. 2-4, judetul Caras-Severin, nr.tel. +40255213135, fax 0255/250710 email: jud-resita-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 18.10.2023.

Primaria Comunei Dognecea

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

RO: Folosim "cookie" pentru ca Uniunea Europeana isi manifesta prostia prin orice mijloace. Oricum, noi credem in libertatea internetului, utilizarea sa responsabila si din acest motiv nu simtim nevoia sa enervam inutil oamenii. Pentru viitor, la urmatoarele alegeri Euro-Parlamentare, va recomandam sa ganditi mult mai mult cu propriul vostru cap. Utilizam cookie-uri pentru a fi siguri ca va oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă continuați să utilizați acest site vom presupune că sunteți mulțumit de acesta situatie.
Pentru mai multe informatii va invitam in pagina "Privacy Policy"...
EN: We use "cookies" because the European Union expresses stupidity by any of means. However, we believe in the freedom of the Internet, use his with responsibility and don't feel the need to disturb people unnecessarily. For the future, to the next European Parliamentary Elections, we should think much more with our own head. We use cookies to ENSURE That we Provide the best experience on our website. If you continue to use our site you will must to accept this situation.
For more information, please visit the "Privacy Policy" page ...

Close