POLITICIENII ROMANI
Constitutia garanteaza libertatea exprimarii

Prezentarea tratatului de amplasare in Romania a Scutului anti-racheta

Prezentarea
Acordului intre Romania si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al SUA in Romania

A. Istoricul negocierilor

Acordul privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al SUA in Romania constituie baza juridica necesara pentru a permite tarii noastre la proiectul american de abordare adaptiva in etape a apararii antiracheta in Europa (European Phased Adaptive Approach to Missile Defense) si pentru amplasarea unor elemente ale Sistemului antiracheta american in Romania, in localitatea Deveselu, jud. Olt. Rolul Acordului este sa reglementeze regimul juridic aplicabil intregului spectru de chestiuni care decurg din instalarea si functionarea Sistemului.

Negocierile au demarat in urma prezentarii, la data de 4 februarie 2010, de catre Ellen Tauscher, sub-secretar de stat pentru controlul armamentelor si securitate internationala in cadrul Departamentului de Stat al SUA, in cadrul unei intrevederi la Bucuresti cu dl. Traian Basescu, Presedintele Romaniei, a propunerii Presedintelui SUA, Barack Obama, vizand participarea Romaniei in proiectul american de antiracheta in Europa. La aceeasi data, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a decis sa se dea curs propunerii americane.

Proiectul de text al partii romane a fost transmis partii americane la 16 iunie 2010, negocierile propriu-zise (care au fost precedate de doua runde de consultari pregatitoare, la 4 februarie 2010 si 11 mai 2010) incepand in iunie 2010.

In total s-au desfasurat 8 intalniri bilaterale cu privire la textul Acordului, dintre care sapte runde consacrate discutiilor pe fond (desfasurate la Bucuresti, la 17-18 iunie 2010, 26-27 iulie 2010, 17 septembrie 2010, 14 decembrie 2010, 8 martie 2011, 6 aprilie 2011, 4 mai 2011). Cu prilejul rundei a 7-a, din 4 mai 2011, textul Acordului a fost convenit ad referendum, la nivelul delegatiilor de negociatori. Runda din 4 mai 2011 a fost precedata de anuntul public, la data de 3 mai 2011, de catre Presedintele Romaniei, dl. Traian Basescu, al locatiei in care va fi amplasat sistemul american antiracheta in Romania – baza militara Deveselu (jud. Olt), pe baza deciziei CSAT in acest sens din data de 2 mai 2011. In cadrul ultimei intalniri, care a avut loc la Washington, la 6 iunie 2011, a fost verificat textul Acordului din punct de vedere al redactarii in limbile romana si engleza si s-a procedat la parafarea textului de catre sefii celor doua delegatii de negociatori.

Delegatia romana a fost condusa de catre Bogdan Aurescu, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe, si a avut in componenta reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apararii Nationale si ai altor institutii din sistemul de securitate nationala cu competente in domeniu. Pentru pregatirea rundelor au avut loc, sub coordonarea sefului delegatiei romane, 36 de reuniuni in format inter-institutional ale reprezentantilor structurilor romane implicate in procesul de negociere.

Delegatia americana a fost condusa de catre Ellen Tauscher, sub-secretar de stat pentru controlul armamentelor si securitate internationala. In cadrul unora dintre runde, seful delegatiei a fost Frank Rose, asistentul adjunctului secretarului de stat pentru operatiuni de verificare si controlul armamentului in cadrul Departamentului de Stat, delegatia fiind compusa din reprezentanti ai Departamentului de Stat, Departamentului Apararii, Agentiei de Aparare Antiracheta, Comandamentului European al Statelor Unite si ai Ambasadei SUA la Bucuresti.

Discutiile s-au desfasurat intr-o atmosfera pragmatica, de parteneriat real, ambele parti actionand pentru convenirea unui text reciproc avantajos.

B. Prevederile principale ale Acordului

Preambulul

Preambulul Acordului cuprinde referiri ample la Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii si dezvoltarea in continuare a acestuia, precum si la viziunea comuna a unui Parteneriat Strategic mai extins si mai profund, inclusiv dezvoltarea mecanismelor consolidate de consultari politice si militare pentru a ameliora securitatea reciproca a partilor. Sunt incluse astfel pentru prima oara, referiri la Parteneriatul Strategic romano-american intr-un document bilateral si, tot pentru prima oara, intr-un document obligatoriu din punct de vedere juridic.

Textul confirma angajamentul celor doua parti de a participa la sistemul de aparare antiracheta dezvoltat in cadrul NATO. Sunt mentionate principiile pe care le-a promovat constant Romania in cadrul NATO in relatie cu apararea antiracheta: solidaritatea, principiul indivizibilitatii securitatii, precum si faptul ca sistemul NATO antiracheta acopera intregul teritoriu al Aliantei (spre deosebire de proiectul antiracheta anterior), precum si populatiile si fortele europene ale NATO. Este de asemenea mentionata ideea pentru care atat Romania, cat si SUA au militat, si anume ca sistemul NATO este o misiune cheie a Aliantei. Limbajul este adus la zi in conformitate cu deciziile adoptate la Summit-ul NATO de la Lisabona din noiembrie 2010. Textul reflecta decizia luata la nivelul NATO de integrare a capacitatilor SUA de aparare antiracheta – la care, prin acest Acord, participa nemijlocit si substantial si Romania – in arhitectura Sistemului de aparare antiracheta care va fi dezvoltat de NATO. Practic, dupa ce Sistemul NATO antiracheta va deveni operational, Sistemul – parte componenta a EPAA – din Romania va fi plasat sub control NATO, iar Baza de la Deveselu va deveni o locatie NATO.

Partile recunosc importanta intaririi securitatii lor nationale individuale si colective in conformitate cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite si dreptul international. Sunt reconfirmate natura exclusiv defensiva a sistemului Statelor Unite si conformitatea utilizarii sale cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite. De asemenea, se afirma necesitatea de a conjuga si spori eforturile partilor in vederea legitimei aparari individuale si colective, pentru mentinerea pacii si securitatii internationale. Utilizarea Sistemului este, astfel, circumscrisa strict exercitarii dreptului la legitima aparare individuala si colectiva, ceea ce explica referinta la Carta ONU, care consacra expres acest drept in articolul 51.

Preambulul consacra de asemenea valoarea adaugata a sistemului, rolul cooperarii romano-americane in acest domeniu la consolidarea securitatii Romaniei, Statelor Unite si aliatilor lor. Se indica, in mod expres, ca ambele tari deruleaza o cooperare in domeniul securitatii care nu se reduce la proiectul antiracheta. Se consacra juridic interesele comune in materie de aparare si se recunoaste expres ca participarea Romaniei contribuie direct la cresterea securitatii SUA, a Romaniei, a NATO si a partenerilor lor.

A fost introdusa si o referire la posibilitatea modificarii/actualizarii Acordului SOFA Suplimentar din 2001; se stipuleaza ca va avea loc un proces de evaluare a implementarii sale in vederea convenirii unor viitoare modificari.

Obiectivele si Domeniul de Aplicare

Este enuntat obiectul tratatului – fixarea cadrului juridic (drepturile si obligatiile partilor) pentru amplasarea sistemului de apararea antiracheta in baza militara romaneasca de la Deveselu.

Definitii

Au fost incluse definitiile celor mai importanti termeni utilizati in Acord, in primul rand a sistemului in sine si mentionarea locatiei unde va fi instalat. Este de retinut, printre altele, mentiunea expresa ca interceptorii nu pot avea focos nuclear.

Reglementarea relatiei dintre NATO si sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice al SUA

Este subliniata legatura contributiei Romaniei la Sistemul SUA antiracheta, prin Baza din Romania, cu Sistemul de aparare antiracheta al NATO; se consacra angajamentul Romaniei si SUA de a colabora strans pentru dezvoltarea Sistemului.

Textul consacra garantii ample de securitate pentru Romania, in contextul oferit de NATO si Tratatul sau fondator din 1949, respectiv in conformitate cu Parteneriatul Strategic bilateral, prin specificarea expresa a angajamentului ferm al SUA de a apara teritoriul Romaniei, prin intermediul sistemului antiracheta, atat contra riscurilor reprezentate de proliferarea rachetelor balistice, cat si contra unui atac efectiv.

Reglementarea regimului juridic al Bazei Deveselu

Se prevede expres ca Romania va continua sa exercite toate atributele suveranitatii asupra Bazei, care este si ramane o Baza romaneasca (Acordul necreand o baza americana in Romania). De altfel, Baza este sub comanda romaneasca, exercitata de un Comandant roman.

Textul include confirmarea expresa a faptului ca in Baza nu vor fi intreprinse actiuni care ar incalca suveranitatea sau legile statului roman si ca toate operatiunile intreprinse vor respecta cerintele de protectie a sanatatii si sigurantei publice.

De asemenea, este prevazut ca toate cladirile, inclusiv cele construite, utilizate, modificate sau imbunatatite de fortele Statelor Unite, sunt proprietatea Romaniei.

Este asigurat un plafon al fortelor SUA (500, atat pentru membrii fortei SUA, cat si pentru componenta civila), astfel incat personalul sa nu depaseasca numarul necesar pentru operarea sistemului si sa fie in conformitate cu prevederile actelor interne (Hotararea Parlamentului nr. 29 din 2 mai 2007) cu privire la numarul maxim al membrilor fortelor SUA care pot fi stationati pe teritoriul Romaniei. Prevederea include o mentiune in sensul ca numarul de membri ai fortelor SUA desfasurati in Baza in mod obisnuit va fi de aproximativ 150 de persoane.

Alte prevederi reglementeaza aspecte precum realizarea constructiilor, accesul in Baza, asigurarea securitatii si protectiei Bazei, realizarea schimbului de informatii, atributiile Comandatului roman si cooperarea cu Reprezentantul de rang inalt al SUA.

Reglementarea regimului juridic al Facilitatii din Baza romaneasca

Se mentioneaza componentele sistemului de aparare antiracheta care vor fi instalate in Baza: un sistem de lansare, un sistem de comanda si control, un sistem radar (doar pentru controlul tirului interceptorilor, sistemele radar pentru detectarea rachetelor ostile nefiind amplasate in Romania), un sistem de comunicatii, infrastructura de utilitati, infrastructura de securitate, infrastructura de depozitare si distribuire a combustibilului, echipament si infrastructura aferente misiunii si sprijinirii misiunii.

De asemenea, este prevazut ca partea americana are obligatia sa raporteze in scris Romaniei, in momentul amplasarii/desfasurarii initiale si ulterior la fiecare sase luni, descrierea elementelor Sistemului, inclusiv a interceptorilor, si orice modificari ale acestora. Obligatia de raportare este extinsa si cu privire la fortele Statelor Unite, contractorii Statelor Unite, angajatii contractorilor Statelor Unite si membrii de familie care lucreaza sau locuiesc in Baza. De asemenea, Statele Unite vor notifica in scris si se vor consulta cu Romania inainte de modificarile Sistemului si ale componentelor de aparare antiracheta din Baza/Facilitate.

Este stipulata numirea unui reprezentant de rang inalt al SUA, avand rolul unui punct unic de contact cu partea romana prin Comandantul roman al Bazei, si sunt descrise responsabilitatile acestuia, se reglementeaza aspectele referitoare la accesul in Facilitate, asigurarea protectiei acesteia. Diferenta de terminologie intre cei doi reprezentanti (roman si american) este justificata de faptul ca, daca cel roman este responsabil de intreaga Baza, care este sub jurisdictia suverana a Romaniei si ramane proprietatea Romaniei, in cazul partii americane Facilitatea nu are statutul unei Baze.

Reglementarea aspectelor privind comanda si controlul Sistemului de Aparare impotriva Rachetelor Balistice

Textul prevede ca, in timp ce Statele Unite vor avea in mod exclusiv comanda si controlul Sistemului (asa cum este prevazut si in Acordurile in domeniu incheiate anterior de SUA cu Polonia si Cehia), Romania are jurisdictia suverana asupra Bazei.

Partile reconfirma ca Sistemul va fi utilizat exclusiv pentru scopuri de legitima aparare, in conformitate cu dreptul international.

Este stabilit un mecanism complex si complet de consultari si informare cu privire la sistemul de apararea antiracheta, atat in context NATO, cat si in plan bilateral. Astfel, se prevede consultarea partilor cu privire la Sistemul de Aparare impotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite si operarea acestuia in zona Atlanticului de Nord, inclusiv privind consecintele unei operatiuni de aparare antiracheta lansate de pe teritoriul Romaniei, primirea de informatii actuale privind operatiunile de aparare antiracheta referitoare la zona Atlanticului de Nord si privind statutul Facilitatii, informarea imediata a Romaniei prin furnizarea de informatii de ultima ora pentru cunoasterea continua a situatiei din orice moment, inclusiv privind rachetele ostile detectate si urmarite de sistem, originea si impactul anticipat al acestora si angajarea componentelor de aparare antiracheta amplasate pe teritoriul Romaniei, pentru a asigura nivelul adecvat de cooperare in cazul unei operatiuni de aparare antiracheta.

Totodata, se prevede formarea si instruirea militarilor romani in comanda, controlul si in operarea sistemelor de aparare impotriva rachetelor balistice, inclusiv privind interceptorii, cu scopul de a dobandi cunostinte de fond necesare in dezvoltarea aranjamentelor de comanda si control preplanificate pentru operatiuni de aparare impotriva rachetelor balistice si cu privire la functionalitatile complete ale sistemelor de aparare impotriva rachetelor balistice. Aceasta cooperare include formarea si instruirea pentru operatiunile de aparare antiracheta care vor fi dezvoltate in cadrul NATO si implementate in context NATO. Textul se refera la implicarea Romaniei (si SUA) in stabilirea aranjamentelor privind consultarile, comanda si controlul prin participarea Romaniei (si a SUA) in Consiliul Nord-Atlantic si in comitetele relevante ale NATO, ceea ce va asigura conformitatea acestor aranjamente cu politicile stabilite in NATO pentru apararea teritoriala antiracheta.

Nu in ultimul rand, textul prevede acordul SUA pentru infiintarea unei pozitii de ofiter roman de legatura in cadrul Comandamentului European al Statelor Unite.

Informatii clasificate

Toate informatiile clasificate furnizate sau generate in aplicarea Acordului vor fi protejate in conformitate cu Acordul bilateral din 1995 privind informatiile militare clasificate, cu exceptia informatiilor NATO clasificate care vor fi gestionate in conformitate cu Acordul dintre Partile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor (Bruxelles, 6 martie 1997).

Reglementarea aspectelor de Mediu, sanatate si siguranta

Dispozitiile cuprind un angajament clar si expres al partilor de a asigura protectia mediului natural si a sanatatii umane. Acest text ofera garantiile necesare ca activitatea desfasurata in Baza nu pune in pericol sanatatea persoanelor si mediul inconjurator. Textul reflecta ultimele evolutii din dreptul mediului – conform principiului precautiei, partile angajandu-se sa aiba o abordare preventiva cu privire la protectia mediului. Este stipulata posibilitatea ca aceste prevederi sa fie dezvoltate in continuare, printr-un Aranjament de Implementare.

Coordonarea cu autoritatile locale

Textul prevede ca autoritatile locale din zona in care Baza este localizata pot fi consultate de Comandantul roman si reprezentantul de rang inalt al Statelor Unite cu privire la problematica locala (aspecte care au incidenta asupra zonei din proximitatea Bazei). Este o prevedere care pune in evidenta respectul datorat autoritatilor si comunitatii locale din zona Bazei de la Deveselu, ale caror interese trebuie respectate si luate in considerare pentru buna functionare a cooperarii bilaterale in domeniul apararii antiracheta.

Reglementarea regimului juridic al raspunderii partilor si pretentiilor

Textul exclude complet raspunderea Romaniei pentru prejudiciile cauzate in afara teritoriului Romaniei prin operarea sistemului, aceasta raspundere revenind in consecinta SUA (in cazul in care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul actiunilor sau neglijentei Romaniei – o exceptie care decurge din normele aplicabile si din principiile generale de drept, SUA neputand raspunde pentru actiuni sau inactiuni ale Romaniei).

Pentru cazul prejudiciilor produse pe teritoriul Romaniei, se confirma in text regimul juridic, deja aplicabil, in sensul ca pretentiile formulate in Romania pentru astfel de prejudicii vor fi gestionate in conformitate cu prevederile Acordului intre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 (Acordul SOFA Suplimentar) si Acordului intre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (Acordul NATO SOFA). Pentru a implementa aceste dispozitii partile convin sa se intalneasca in vederea unei solutionari juste a pretentiilor.

Reglementarea responsabilitatilor financiare in relatia dintre Parti

Textul prevede ca partea americana va suporta integral toate cheltuielile pentru transportul, constructia, intretinerea si operarea elementelor sistemului de aparare antiracheta, precum si pentru servicii solicitate de partea americana, cum ar fi utilitatile sau telecomunicatiile. De asemenea, se prevede ca partea romana va suporta doar cheltuielile pentru facilitatile aflate sub comanda romaneasca sau folosite in mod exclusiv sau principal de autoritatile romane, precum si taxele locale in legatura cu Baza (in mod firesc, tinand cont ca dreptul de proprietate asupra imobilelor revine partii romane).

In privinta repartizarii cheltuielilor pentru realizarea sau ameliorarea constructiilor si infrastructurii (in cazul in care ambele parti convin ca este necesara construirea sau modificarea acestor elemente de infrastructura) s-a prevazut suportarea proportionala a cheltuielilor, in raport cu gradul de utilizare, formula care corespunde cu actuala schema de rambursare din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005.

Reglementarea mecanismelor si instrumentelor de punere in aplicare a Acordului

Se prevede infiintarea unui organism special (Subcomitet Mixt in cadrul Comitetului Mixt infiintat prin Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005), care va gestiona implementarea Acordului. De asemenea, este prevazuta realizarea unui inventar al Aranjamentelor de Implementare existente, incheiate pentru aplicarea Acordului din 2005, care vor fi aplicate si pentru implementarea prezentului Acord. Inventarul va conduce la conturarea instrumentelor juridice tehnice subsecvente Acordului care vor permite punere a sa in aplicare, fie Aranjamente de Implementare existente (cu efectuarea ajustarilor necesare), fie Aranjamente de Implementare noi.

Interpretarea si solutionarea diferendelor

Textul prevede ca eventualele diferende vor fi solutionate prin consultari directe, inclusiv prin intermediul incredintarii unor asemenea diferende organismului bilateral special constituit (Subcomitetul mixt).

Intrarea in vigoare, durata, denuntarea si modificarea

Textul prevede ca Acordul va fi incheiat pe perioada nedeterminata si va intra in vigoare la data ultimei notificari privind indeplinirea, de catre fiecare parte, a procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a Acordului. Acordul este incheiat la nivel de stat, ceea ce indica importanta domeniului reglementat de Acord pentru cele doua parti. Fiind incheiat la acest nivel, dar si datorita domeniului de reglementare (cooperarea militara), Acordul va fi supus ratificarii Parlamentului Romaniei, conform legii 590/2003 privind tratatele. Se prevede ca modificarea Acordului se poate face in conformitate cu aceeasi procedura prevazuta pentru intrarea in vigoare a Acordului. Acordul este incheiat atat in limba romana, cat si in engleza, ambele texte avand aceeasi valoare juridica.

13 septembrie 2011

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

RO: Folosim "cookie" pentru ca Uniunea Europeana isi manifesta prostia prin orice mijloace. Oricum, noi credem in libertatea internetului, utilizarea sa responsabila si din acest motiv nu simtim nevoia sa enervam inutil oamenii. Pentru viitor, la urmatoarele alegeri Euro-Parlamentare, va recomandam sa ganditi mult mai mult cu propriul vostru cap. Utilizam cookie-uri pentru a fi siguri ca va oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă continuați să utilizați acest site vom presupune că sunteți mulțumit de acesta situatie.
Pentru mai multe informatii va invitam in pagina "Privacy Policy"...
EN: We use "cookies" because the European Union expresses stupidity by any of means. However, we believe in the freedom of the Internet, use his with responsibility and don't feel the need to disturb people unnecessarily. For the future, to the next European Parliamentary Elections, we should think much more with our own head. We use cookies to ENSURE That we Provide the best experience on our website. If you continue to use our site you will must to accept this situation.
For more information, please visit the "Privacy Policy" page ...

Close